O mnie

dr Agata Matuszewska-Kubicz
właściciel

BYŁAM:

 • Specjalistą ds. HR, gdzie zajmowałam się procesami rekrutacyjnymi, szkoleniami, a także działaniami z zakresu employer branding.
 • Project managerem w firmie szkoleniowo-doradczej.
 • Stypendystką programu Erasmus, w ramach którego studiowałam psychologię na Uniwersytecie w Orebro, w Szwecji.
 • Uczestniczką wielu szkoleń i konferencji o tematyce doradztwa zawodowego, psychologii, employer brandingu, zarządzania itp.

JESTEM:

 • Doktorem nauk ekonomicznych z dyscypliny nauk o zarządzaniu. W ramach swojej pracy doktorskiej zajmowałam się tematyką budowania marki pracodawcy. Obecnie pracuję jako adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Psychologiem. Ukończyłam psychologię doradztwa zawodowego i organizacji oraz pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim.
 • Trenerem umiejętności psychospołecznych. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów KRT I stopnia. Dotychczas zrealizowałam ponad 2.000 godzin szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich. Specjalizuję się w tematyce komunikacji, autoprezentacji, motywacji i zarządzania sobą w czasie.
 • Doradcą zawodowym. Zrealizowałam kilkanaście projektów szkoleniowych i doradczych z obszaru doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy. Posiadam również doświadczenie w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania oraz przeprowadzaniu testów predyspozycji zawodowych.
 • Coachem kariery – jestem absolwentką Szkoły Coachów Akademii SET, przygotowującej do akredytacji ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC).
 • Przedsiębiorcą. Od ponad 10 lat realizuję projekty szkoleniowe i doradcze, mając okazję do współpracy z firmami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi.
 • Doradcą ds. przedsiębiorczości. Współpracując z Biurem Karier Uniwersytetu Łódzkiego wspieram studentów i absolwentów w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.

BĘDĘ:

 • Akredytowanym coachem – sukcesywnie staram się o Akredytację Associate Certified Coach ICF dla praktykujących coachów.
 • Lepszym psychologiem, trenerem, doradcą zawodowym, nieustannie inwestującym we własny rozwój.

Organizujemy również szkolenia otwarte, na które zapraszamy indywidualnych uczestników. Zobacz nasz aktualny harmonogram!